Uslovi korištenja

Korištenjem web stranice (www.cnc-centar.ba) prihvatate sve uslove navedene u nastavku.

Ukoliko se ne slažete sa uslovima, molimo Vas da napustite web stranicu. Solar ing d.o.o. zadržava pravo promjene uslova na web stranici u bilo kojem trenutku, bez prethodnog obavještenja.

Online trgovina

www.cnc-centar.ba je online trgovina u vlasništvu firme Solar ing d.o.o., Breka 90, 71000 Sarajevo, ID: 4200478950008, PDV: 200478950008.

Cijene

Sve cijene su u KM sa uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjene cijena na dnevnoj osnovi, osim ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i posebnih popusta).

Akcijske cijene

Cijene artikala označenih sa “AKCIJA” vrijede u tačno naznačenom periodu.

Pravna napomena

Online trgovina i svi podaci na njoj su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima i nije dozvoljeno njihovo reproduciranje ili upotreba, bez prethodnog pismenog odobrenja. Sve slike su ilustrativne.

Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mjestu na ovoj stranici, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korištenje preko ove stranice koji posjeduje sopstvene uslove korištenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu stranice će biti povučena i bit ćete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno u Uslovima ili na drugom mjestu na ovoj stranici, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje za pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na stranici CNC Centar.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazani na ovoj stranici, su prikazani “kao takvi” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Solar ing d.o.o. se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne, statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namijenjene za riješavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savjet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava,  Solar ing d.o.o. ne daje garancije za tačnost, primjenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovoj stranici, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbjednosti ili odsustva grešaka. Solar ing d.o.o. može promijeniti sadržaj ove stranice ili navedene proizvode i cijene u bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovoj stranici može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa vlasnikom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

Shopping Cart