stepper motor

Šta je step/koračni motor?

Šta je step/koračni motor? Step ili koračni motori su jednosmjerni motori koji se kreću diskretnim koracima. Imaju više zavojnica koje su organizirane u grupe nazvane “faze”. Uključujući svaku fazu uzastopno, motor će se okretati, korak po korak. Računarskim upravljanjem korakom možete postići vrlo precizno pozicioniranje i / ili kontrolu brzine. Iz tog razloga koračni motori …

Šta je step/koračni motor? Read More »

Sve što trebate znati o CNC mašinama. Šta je CNC mašina?

CNC mašina je elektro-mehanički uređaj koji manipuliše alatima mašinskih radionica, koristeći programiranje putem računara. Sam naziv „CNC“ je skraćenica za računarsko numeričko upravljanje, engl. Computer Numeric Control.

Shopping Cart