CNC Centar – Dijelovi, komponente i upravljanje za CNC mašine.

Prva specijalizovana prodavnica ove vrste u Bosni i Hercegovini. Dijelovi, komponente i upravljanje za CNC mašine.